Вие сте тук

Леда Старчева (2021)

Художник: 
Леда Старчева
Herbarium Collection - Collection - 2021 - Leda Starcheva
Herbarium Collection - Collection - 2021 - Leda Starcheva

Пространството на кутията е оформено като своеобразен релеф, композиран с елементи от материалите, с които в последно време обичам да работя. Релефът е организиран от пластове стиропор, изкуствена бяла вата, бяла козина, тънка бяла хартия за опаковане, тънка цветна хартия, прозрачни найлонови пликчета, бели козметични тампони и няколко тънки метални отливки на листа. Тампоните са напоени с етерични масла. Предпочитам да работя с тези материали, защото тяхната лекота създава усещането за ефимерност. Добавих ароматите заради тяхната летливост и невъзможност да бъдат съхранени. (2021)

20x40x10 см, Първи пласт – 4 правоъгълни листа стиропор с дебелина 3 мм и 2 квадрата бяла изкуствена вата 9х9 см. Втори пласт – бяла козина. Трети пласт – тънка бяла хартия за опаковане и бяла изкуствена вата. Четвърти пласт – прозрачно найлоново пликче, означено с цифрата 3, което съдържа 3 метални отливки на листа. Пети пласт – тънка синя хартия за опаковане с рисунка, изпълнена с молив, на ръце на ангели по ренесансова фреска. Шести пласт – 1 найлоново пликче с означение А и В с метални отливки на 2 листа, 1 найлоново пликче, означено с D, което съдържа козина, 2 найлонови пликчета с означения С, в които се намират 2 козметични тампона, единият напоен с етерично масло от босилек, а другият – с етерично масло от канела.