Вие сте тук

Андреа Фрекман

Художник: 
Андреа Фрекман
Herbarium Collection - Collection - 2022 - Andrea Freckmann
Herbarium Collection - Collection - 2022 - Andrea Freckmann

За мен животът е голяма "Сцена", която наблюдавам. В картините си реагирам като художник, който пречупва различните сценарии, които виждам, според желанията си. Използвам ролите и реквизита от миналото и настоящето, за да им придам различен контекст и ново значение. Понякога изглежда, че буквално се налага да разчистя запаса си от декори. Тогава рисувам шкаф, съдържащ предметите и спомените, които ме занимават в този момент. Подобна картина може да се създаде в края на работен проект или за да се излезе от текущ процес. По този начин организирам мислите и репертоара си. За проекта "Хербариум" създадох подобен шкаф в рамките на кутията.

40х40х10 см, рисунка с акрилни бои, обект от гипс, (2022)