Вие сте тук

Eyealignment (2021)

Художник: 
Войн де Войн
Herbarium Collection - Collection - Eyealignment - Voin de Voin

Формираният организъм, който наричаме колективен, трябва да притежава няколко основни качества. За мен неговата сила се крие във факта, че пипалата му са способни да усещат различно. Някои точки на земята, въздуха или течността – елементът, през който се движи, има различна консистенция и различни усещания. Неговите електрически и невронни пътища изпращат информация обратно в центъра чрез сложни начини на предаване – сигнали, знаци, които по-късно образуват език. Той също така се превежда през различните сектори, чрез които преминава информацията. В центъра той се събира и съхранява, складира и изследва. Различните гледни точки и продължителност на преминаване класифицират информацията по различен начин, за да могат данните, веднъж събрани, да образуват жизненоважна единица от сила, която накрая ще създаде тяло – интуитивно тяло, мислещо тяло, завършено, не отделна част на движещо се цяло. Това конкретно тяло също излъчва сфера на съзнанието, свързана с различен вид модус операнди. За най-ефективното си представяне то често разчита на своята морфична резонансна способност да се свързва, чува и получава „храна за размисъл“ от основното си ядро – колективното несъзнавано. Пространство в пространството, където други качества се възпроизвеждат, проектират, реформират, мечтаят.
Eyelighment е визуално и умствено упражнение, при което зрителят изпитва различните възможности на мозъчната кора, за да се свърже с външна, отделна памет за нещо, което може да бъде присвоено и разбрано, но по-скоро остава потопено в течността на нашата собствена когнитивна чувствителност за света - неинтерпретирано.
40x40x10 см, вода, лещи, филмова лента