Вие сте тук

Horti Sicci (2021)

Художник: 
Мойра Ричи
Herbarium Collection - Collection - Horti Sicci - Moira Ricci
Herbarium Collection - Collection - Horti Sicci - Moira Ricci

Преди време купих чекмедже от мебел за печатарски материали от битпазар. Вертикалният поглед към него ме накара да се замисля за миниатюрна къща за кукли. Затова използвах част от чекмеджето като фасада на сграда, изложена на показ. За всеки апартамент пресъздадох житейски сцени от съвременното ежедневие, използвайки техниката на фотографски колаж, смесен със светлини и други материали. Наемателите са много малки и затова добавих лупа, за да наблюдавам детайлно работата.

40x40х10 см, дърво, тапети, LED батерии, хартия, фотопечат