Вие сте тук

Персонален спасителен пакет (2021)

Художник: 
Цветан Кръстев
Herbarium Collection - Collection - Personal rescue package - Cvetan Krastev
Herbarium Collection - Collection - Personal rescue package - Cvetan Krastev

Набор от 10-те най-важни (според мен) неща за физическо и духовно оцеляване при постапокалиптични условия – 10-те Божи заповеди, 4-те основни елемента – въздух, земя, вода, огън (клечка кибрит с драскало), сол, семена от пшеница, семена от грозде, хляб и вино. Приложена е пиктограмна инструкция как да посадим пшеница и грозде, как да си направим хляб и вино, как да запалим огън и т.н. Предполага се, че бъдещият потенциален потребител на пакета ще е забравил тези умения, както и способността да чете.

20x40x10 см, стъклени колби, семена, почва, сол, вино, хлебни трохи, вода, кибритени клечки