Вие сте тук

Предложение за зелено (2020)

Художник: 
Такесада Мацутани
Herbarium Collection - Collection - Suggesting Green - Takesada Matsutani
Herbarium Collection - Collection - Suggesting Green - Takesada Matsutani

Неочаквано Зелено потича от полупрозрачен релеф като сигнал за нарастваща позитивност.
В работата си с винилни релефи винаги съм използвал движението (потока на материала) в диалог със сетивно въздействащи форми, за да изразя непрестанната промяна и времето.

40х40х10 см, винилово лепило и акрил, кутия