Вие сте тук

Шепотът на земята (2020)

Художник: 
Кай Масаюки
Herbarium Collection - Collection - The Whisper Of The Earth - Kai Masayuki
Herbarium Collection - Collection - The Whisper Of The Earth - Kai Masayuki

Голямата Вселена в малко затворено пространство.

Кай Масаюки разработва от 1980 г. темата за атома, Земята и вселената чрез творения в сътрудничество с великата природа. Слънцето, дъждът, вятърът, земята, морето, снегът, времето и пространството. Всички те имат тясна връзка със серия от произведения на изкуството.

40х40х10 см, техника: Памучното платно се разстила в земята и се погребва. Изкопава се след 3 месеца - 1 година (с техника, използвана при археологически разкопки). Изровената тъкан  се измива и стерилизира на слънце. Залепена е върху ново текстилно платно. Зашива се с шевна машина със здрав конец.