Вие сте тук

Парчета памет (2020)

Художник: 
Татяна Димитрова (1951)
Herbarium Collection - Collection - Memory Clippings - Tatiana Dimitrova
Herbarium Collection - Collection - Memory Clippings - Tatiana Dimitrova

Аз съм изкуствовед, критик, куратор. В центъра на моите интереси e историята на българското изкуство от първата половина на ХХ век.
За yчастие в изложбата “Herbarium” бях предложена от Надежда Ляхова, с която ме свързват приятелски и колегиални отношения.
Реших, че значими моменти в моя професионален живот могат да се илюстрират с плакатите на изложби, които инициирах и в които бях куратор или член на кураторски колектив главно през 90-те години. Плакатите, които запазих, са синтезиран спомен за тези моменти. Някак естествено от това произлезе изборът на формата на колаж. В колажа „Парчета памет“ използвах плакатите за изложбите „20-те години в българското изкуство“, „Художници евреи в България“, „Непознатият Сирак Скитник“, „ДА-gegen: Verbotene Ostkunst 1948-1989” („Официално и забранено изкуство в бившите социалистически страни 1948–1989“) и няколко други.
В процеса на колажирането се намаляваше разпознаваемостта на отделния плакат, на отделното събитие, за което той съобщава или напомня. Постепенно названията на събитията и имената изчезваха до почти пълната им нечетливост. Отделните парчета „памет“ се превръщаха в цветни петна и абстрактни форми, които се свързваха в автономен визуален образ на колажа.

40х40х10 см, колаж, хартия