Вие сте тук

Квазар (2021)

Художник: 
Слава Джордж
Herbarium Collection - Collection - 2021 - Slava George
Herbarium Collection - Collection - 2021 - Slava George

Стойността на обозримото оценяваме чрез сетивата си, то се запазва в съзнанието ни, обитава го – толкова дълго, колкото съществуваме; хербаризира го такова, каквото е било в момента на възприятие.
Най-устойчивият хербарий е нематериален – човешкото (под)съзнание, защото съдържа в себе си не само формата, а и емоцията, породена от въздействието на обекта или събитието. Ние – не като единица, а като колективно унаследено цяло. Аз съм Ти.

Инструкции: Поставете длан върху тъмната част от окръжността и с лек до средно силен натиск, потъркайте по цялата дължина около минута.

40х40х10 см, акрилна огледална окръжност с диаметър 33см, хартия, термохромично фолио