Вие сте тук

Автопoртрет (2020)

Художник: 
Вито Валентинов
Herbarium Collection - Collection - Self-Portrait - Vitto Valentinov
Herbarium Collection - Collection - Self-Portrait - Vitto Valentinov

В моите проекти човешкото тяло е основен обект на изследване. Тялото е представено като система, но същевременно и като част от по-голям комплекс от отношения с други елементи – другите хора.
През 2020 г. тези две системи бяха подложени на силно сътресение поради глобалната пандемия. Връзките и общуването между хората бяха променени или изцяло прекъснати. Присъствието на тялото стана все по-виртуално.
През 2020 г. термометрите за телесна температура бяха едни от най-често използваните инструменти за засичане на потенциалната зараза и дори за контролиране на достъпа до много публични пространства. Високата температура беше повод за безпокойство, паника и изолация от другите.
В моите проекти често работя с намерени предмети и ready-mades, като внимателно избирам тяхната връзка с тялото и темите ми. В „Self-portrait, 2020” тялото отсъства, но термометърът, поставен в кутията, след като е изследвал тялото ми, носи информацията за него.

40x40x10 см, термометър 12.5 x1,2 см; хартия: 38x38 см