Вие сте тук

Без думи (2020-2021)

Художник: 
Надежда Олег Ляхова
Herbarium Collection - Collection - Without Words - Nadezhda Oleg Lyahova
Herbarium Collection - Collection - Without Words - Nadezhda Oleg Lyahova

Чувствам се несигурно с думите – звучат ми многозначно. Предпочитам образите. От години събирам образи с важни за мен изречения във видеоистории. Изреченията от 10 от тези видеа записах на листа.
Първото изпълване на листа беше просто писане. Второто – стана забавно. Думите се закачаха една в друга, изписваха други, нови изречения, на места създаваха и нови смисли. При изписване на третия слой текст „закачките“ се превърнаха в спор. При следващото, четвърто, спорът се ожесточи, играта загрубя, превърна се в „битка“. С всяко следващо изпълване на листа битката ставаше все по-яростна. Изреченията се отказаха от смисъла и подпъхваха думите си във всяко светлеещо местенце. Светлеещите дупки намаляваха. Думите се отказаха от смисъла и набутваха буквите си във всяка пролука. Битката първи загубиха изреченията, после думите, накрая и буквите. Размазаха се в общо, сиво-черно петно. Бях решила да не хитрувам, но не издържах и започнах за всеки горен слой текст да сменям молива с по-мек. Така в момента на изписване, като че ли се задържаха някакви думи. Тези мигновени просветления ми помогнаха да устоя в „битката за смисъла“.

40х20х10 см, молив върху лист хартия 33х25 см

Записаните текстове са към и от видеата:

Разговор (2005)
Неволно записан разговор между художници
(2’, мини DV на DVD, цвят)

Софийски лъвове (2006)
(7’25’’, мини DV на DVD, цвят, звук)

Позиция ГАЛЕРИСТ (2006)
(5’55’’, мини DV на DVD, цвят, звук)

Глобално и дългосрочно ситуацията е положителна
серия кратки видеа заснети в периода 2007/08 по софийските улици
(мини DV на DVD, цвят, звук)
Мотив 1 (Държавна машина), 4’ 38’’
Мотив 2 (Малка машинка), 4’ 25’’
Мотив 3 (Хоро), 3’ 36’’
Мотив 4, 2’00’’
Ъгъл 1, 2’17’’
Ъгъл 2, 4’07’’
Ъгъл 3, 1’04’’

Еко истории (2011)
(мини DV на DVD, цвят, звук)
Салът на Медуза, 9’30’’
Еко истории I, 19’22’’
Еко истории II, 23’45’’

ТЕЖЕСТ (2013)
(6’, мини DV на DVD, цвят, звук)

„Как си?“ (2014)
(13’25’’, мини DV на DVD, цвят, звук)

Измислена история (2014 – 2015)
(13’17’’, мини DV на DVD, цвят, звук)

Ctr Z (2015 – 2016)
(14’30’’, мини DV на DVD, цвят, звук)

Дупки (лято) / Holes (summer) (2016 – 2017)
(8’43’’, мини DV на DVD, цвят, звук)