Вие сте тук

Частици (2021)

Художник: 
Леда Ванева
Herbarium Collection - Collection - Particles - Leda Vaneva
Herbarium Collection - Collection - Particles - Leda Vaneva

Реалността около нас е в непрекъсната динамика – процес на преоткриване и постоянен рестарт с наличните на момента ресурси. Чрез механизмите на разрушение и създаване съществува всичко, което ние познаваме. Избирам да хербаризирам идеята за приемането на постоянната промяна и експерименталното (пре)създаване. Рефлексия и повторение. Хаосът като част от мен. „Частици“ е сбор от мои рисунки, фотографии и принтове – под формата на конфети. Това са предишни възприятия, които преминават в нова форма и вече не са самостоятелни единици, а части от едно друго цяло. Като вторичен продукт от така получения хербарий добавям и удоволствието от извършването на напълно нелепи действия – в случая пробиването на значително количество дупки в напълно здрави произведения.

40х40х10 см, хартия, плексиглас