Вие сте тук

ФУНДА БЕЙСАЛ (1990)

Herbarium Collection - Artists - Funda Baysal

Наблюденията на ежедневието и вътрешните усещания са съществена част от творческия ми процес. В практиката си създавам твърди форми, които се появяват с помощта на различни материали и комбинации от материали. Изборът на инструменти, химикали и топлина са решаващи елементи, които се обединяват чрез комбинация от занаятчийски познания и творчески експерименти.

Аз съм керамик, производител на модели, базиран в Ротердам, Нидерландия. Практиката ми изследва връзката между индивидите и заобикалящата ги среда, тя се колебае между различни концептуални рамки. Често се завръщам към работата си с промяна на перспективата и стремеж към баланс.

Завърших университета "Хаджеттепе" с бакалавърска степен в областта на образованието по изобразително изкуство – керамика и стъкло. За магистърската си степен проведох практиката си в Escuela de Arte Superior de Cerámica de Manises.

Уебсайт: https://www.funda-baysal.com/

Herbarium Collection - Artists - Funda Baysal - Selected works 1 Herbarium Collection - Artists - Funda Baysal - Selected works 2 Herbarium Collection - Artists - Funda Baysal - Selected works 3 Herbarium Collection - Artists - Funda Baysal - Selected works 4 Herbarium Collection - Artists - Funda Baysal - Selected works 5 Herbarium Collection - Artists - Funda Baysal - Selected works 6 Herbarium Collection - Artists - Funda Baysal - Selected works 7 Herbarium Collection - Artists - Funda Baysal - Selected works 8