Вие сте тук

Когато погледнеш към звездите, виждаш миналото (2021)

Художник: 
Аксиния Пейчева
Herbarium Collection - Collection - When You Look At The Stars, You See The Past - Aksinia Peycheva
Herbarium Collection - Collection - When You Look At The Stars, You See The Past - Aksinia Peycheva

Проектът представлява напречен разрез на момент от въздушното пространство. Кутията, предварително пълна с хранителна среда за микробиология, събира в себе си микроорганизми, намиращи се във въздуха. След като е била оставена отворена за минути, тя бива запечатана, а микроорганизмите започват да растат. След няколко дни те образуват абстрактна картина, която съдържа визуална информация, отразяваща живота във въздуха в конкретния момент.
Според публикувано през 2009 г. изследване организацията на съзвездията на звездното нощно небе могат да бъдат обяснени чрез различни методи на компютърна геометрия, които по определени правила свързват случайна група от точки. Използвайки логиката на изследването, триангулацията на Делоне бива използвана, за да превърне колониите от бактерии, които са пораснали в хранителната среда, в звездна карта, съставена от различни групи съзвездия. По този начин проектът се опитва да потърси скрита информация, да направи дисекция на един момент от времепространството.

The perceptual organization of point constellations Dry, Navarro, Preiss, & Lee, 2009, достъпно на https://www.researchgate.net/publication/229037003_The_perceptual_organi...

40х40х10 см, хром агар, епоксидна смола, рисунка върху плексиглас