Вие сте тук

Лист (2021)

Художник: 
Рене Беекман
Herbarium Collection - Collection - Leaf - Rene Beekman
Herbarium Collection - Collection - Leaf - Rene Beekman

„Лист“ задава въпроси относно нашето разбиране за това какво е и какво не е живо, или какво може и не може да бъде живо, и в крайна сметка за живота и смъртта. Става дума за това за кои неща около нас сме склонни да отнесем живота като състояние. Тази работа е за свойствата на това да бъдеш жив, за свързаните мащаби и обектност.
„Лист“ е кутия хербариум, в която e-ink екран отглежда модели, които загатват за жили на лист. Но прави това с темпо, което е много извън времето, нормално отделено за разглеждане на произведение на изкуството. Работата изисква да променим нашето отношение и очакване или няма да уловим нейната живост.

40х20х10 см, дърво, акрил, електроника, e-ink екран