Вие сте тук

Насекоми и буболечки (2020)

Художник: 
Анжелика Фалкелинг
Herbarium Collection - Collection - Insects and Bugs - Angelica Falkeling
Herbarium Collection - Collection - Insects and Bugs - Angelica Falkeling

Моята кутия е витрина на изследванията ми около производството на памук (и неговата колониална история) в Узбекистан и извън него, чрез рисунка, ситопечатни тапети и намерена рециклирана тъкан. Рисунката изобразява Фалшиви памучни петна и Pink Billworms (Aulacosternum Nigrorubrum и Pectinophra Gossypiella). Това са често срещани насекоми, които нападат памучните растения. Тапетът изобразява процесът на разпространяване Sea-Fire, и е посветен на Аралско море, а платът изобразява екзотични фантастични цветя, полъх в миналото и съвременното възприятие на географията.

40х40х10 см, хартия, памук, синтетична козина, метал, вериги, пластмаса, дърво, LED светлина, батерии, ръчно изработена хартия за стена