Вие сте тук

ninavale Best Of (2021)

Художник: 
ninavale
Herbarium Collection - Collection - ninavale Best Of - ninavale
Herbarium Collection - Collection - ninavale Best Of - ninavale

Кутията може да бъде определена като място за съхранение, акцентиране, ограждане, като отрязък от време, затваряне на време.
Голяма част от инсталациите ни са предназначени за публични пространства, като фасади на музеи или други обществени сгради, влизащи във взаимодействие с околната среда, излизащи от ограничителната рамка на „кутията“.
Проектът „Хербариум“ ни провокира за различен подход заради задължителния си елемент – кутия с определени размери. Инсталциите ни, които обикновено се равиват в голямо пространство, трябваше да се съберат в тази кутия.
Арт обектът “ninavale best of” използва идеята и естетиката на златна плоча в областта на музиката – символ на дълга и успешна кариера. В етикета на тази златна плоча са изброени някои от най-емблематичните работи на ninavale (NINA Kovacheva & Valentin Stefanoff).
А за втората страна на плочата, моля идете на : www.ninavale.com

40х40х40 см, грамофонна плоча, боя