Вие сте тук

Notturni (2021)

Художник: 
Елена Гроси
Herbarium Collection - Collection - Notturni - Elena Grossi
Herbarium Collection - Collection - Notturni - Elena Grossi

Notturni, името, с което озаглавих кутията си, е продължение на живописен проект, стартиран през 2018, който носи същото заглавие и е ориентиран около разбирането на утайката, като понятие, което идва вследствие на цикличността, изминатия път, осмислена като визуално разпознаваемо, но което не винаги можем да схванем от пръв поглед. Моята кутия съдържа поредица от проби на пепел, събрани между 2017 и 2021, родени от изгарянето на стари материали на хартия, които намерих в дома си (като писма и документи), които сега са загубили своето значение. Изгарянето е начин за връщане на неуловима информация, за да станат видими стратификациите, които материята съдържа под формата на скрита и неопределена памет. Чрез изгаряне остатъците от ежедневния битов живот се превръщат в малки неуловими частици органични елементи, предавани в друг живот, които запазват следите от интимно преживяване. Събрах отложената от огъня пепел, смесих я с вода и я използвах като пигмент за рисуване на малки монохромни акварели, еднородни повърхности, които наподобяват проби с почти незабележими тонални разлики. Почти „ритуалната“ операция създаде набор от композиции със силен астрален, в тоналността на ноктюрното компонент, който се свързва с музикалния аспект на термина. Работата, която предлагам, е опитът да се разкрие същността на това, което остава, и което следователно устоява на пълната дисперсия, опитът да се върнат обратно остатъците към видимостта, за да се възстанови значението им в изображение.

20х40х10 см, колекция пепел (2017–2021) | 15 пепелни акварела /размери 4х4 всеки/ върху хартия, монтирани на платно