Вие сте тук

Прототип А (2021)

Художник: 
Мартиан Табаков
Herbarium Collection - Collection - Prototype A - Martian Tabakov
Herbarium Collection - Collection - Prototype A - Martian Tabakov

Прототип А е фигура, затворена в индивидуално психологическо пространство.

Прототип А може да говори, но това, което казва, може да бъде съобразно само с невидимата му рамка.

Прототип А може да чува, но това, което чува, е пречупено от психологическото му пространство.

Прототип А може да вижда, но това, което вижда, не е истинско, защото се случва на малък екран в главата му.
Прототип А може да бъде видян, но образът му ще бъде пречупен от призмата на измерението му.
Прототип А може да ходи, но не може да излезе от рамките на своето пространство, защото то се движи паралелно с него.
Прототип А е прожекция от паралелна реалност, съществуваща в главата на автора.
Прототип А среща Прототип Б.
Започват разговор.
А си мисли, че се интересува от музика. Б си мисли, че се интересува от самолети.
А казва шега, съобразена с параметрите на своите интереси.
Шегата минава през границите на измерението му и бива пречупена от тях, придобивайки различна стойност.
Навлиза в неутрално пространство, където губи своята стойност.
След това навлиза в измерението на Б, където бива пречупена още веднъж от параметрите на втория индивид. Прототип Б си мисли, че разбира шегата, която, попадайки в неговото пространство, се видоизменя.
Прототип А е удовлетворен, понеже си мисли, че е бил разбран и шегата му е била смешна.

40х40х10 см, алуминиий, дървена плоскост