Вие сте тук

Средоточие (2020)

Художник: 
Калина Димитрова
Herbarium Collection - Collection - Meet Point - Kalina Dimitrova
Herbarium Collection - Collection - Meet Point - Kalina Dimitrova

Точката е знак, който бележи различни неща. Слагаме точка пред нещо, за да акцентираме неговата важност, точка в края бележи завършек, многоточието предполага незавършен процес. Средоточието е място, средище, което фокусира върху определен проблем. Точката, затворена в моята кутия, е съставена от притиснати и оплетени един в друг различни по цвят и размер кабели. Те образно пренасят оналйн живота в различни човешки средоточия. Образуват хаотичен възел от посоки, информация, цветовете са ярки и чисти. Те са портрет на една особена за съвремието ни година, която подчертава промяната като най-постоянното нещо.

40x40x10 см, кабелни канали