Вие сте тук

Свободен изход (2020)

Художник: 
Сако Ячийо
Herbarium Collection - Collection - Free Exit - Sako Yachiyo
Herbarium Collection - Collection - Free Exit - Sako Yachiyo

Представям си как изобразените от мен животни излизат от Кутията.
Моите напиращи да излязат навън образи!

40x40x10 см, мастило върху уаши (японска хартия)