Вие сте тук

Trajetory (2020)

Художник: 
Кейт Ван Хоутън
Herbarium Collection - Trajetory -  Kate Van Houten
Herbarium Collection - Trajetory -  Kate Van Houten

Моето заглавие Trajetory е измислена дума за траектория (изчисляване на движение) и трагедия (бедствие или тъжно събитие).
Разбити надежди (лодката), с хоризонт, който е константа за възстановяването на фрагментацията на света, който ще бъде разпокъсан, но никога няма да се разпадне на парчета.

40х40х10 см, маслена боя, монотипна рисунка и гипсова лодка