Вие сте тук

Женя Гундашева

преводач / редактор

Филолог и преводач с корейски, английски и френски език. Преподавател по Английски език в Тракийския университет. Съавтор на статии в сферата на приложната лингвистика и чуждоезиковото обучение. Разработва чуждоезикови курсове за студенти, превежда и редактира научни статии и учебници, участва в научни проекти. Сътрудник на Варненската опера, Института за устойчив преход и развитие, Българската асоциация на ветеринарите за дребни животни и доброволец в Спасителен център „Зелени Балкани“.