Вие сте тук

Иван Костов

координатор на популяризиране

Завършил бакалавърска степен по икономика в Хумболдтовия университет в Берлин, 2020г. Обучава се в Магистърска степен по бизнес информатика . В момента работи като бизнес анализатор в компания в сферата на интелектуалната собственост.
По време на следването си е бил част от редица доброволчески проекти и организации свързани с социално предприемачество, култура и подпомагане на българската диаспора в Берлин.