Вие сте тук

Карина Симова

ръководител на проекта

Магистър на УНСС специалност „Счетоводство и контрол“, 2006г. Магистър на НХА специалност „Модерно и съвременно изкуство“, 2021г. Редовен докторант на НБУ, отчислен с право на защита в Направление Икономика, 2014г. Управляващ съдружник в специализирано счетоводно предприятие Бизнес Лоджик от 2008г. до сега. С опит в организацията на счетоводна дейност на над 80 компании. Хоноруван преподавател по счетоводство в НБУ 2010-2021г.